สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 22 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน

วุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานทั้งหมด ได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น 3 ถนนรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 พฤศจิกายน 2563 ในวันเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น

เปิดอ่าน 136 ครั้ง : หางานราชการ

error: กรุณาอย่าก็อป