สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 35 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน

วุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ที่ อาคารศาลาประชาคม รวมใจชน ชลบุรี ชั้น 4 ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 0-3879-1895 ในวันและเวลาราชการ ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 – 13 พฤศจิกายน 2563