สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 16 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน

วุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครหรือสามารถดาวน์โหลด ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย http://chiangrai.nso.go.th กรอกใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น ระหว่างวันที่ 9 – 13 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทร 053-177-361

ดาวน์โหลดใบสมัคร