สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
2) อายุ 18 – 55 ปี

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 6 อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ 055-251-943 ตั้งแต่วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น

error: กรุณาอย่าก็อป