สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ (ครั้งที่ 2) 13 อัตรา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจดปี 2564) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  • ค่าตอบแทน 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีทุกสาขา
  • เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนา หรือ อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • อายุ18 – 50 ปี

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ อาคารศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ชั้น 3 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ 0-2323-2110 ตั้งแต่วันที่ 3 – 15 ธันวาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น

error: กรุณาอย่าก็อป