สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 17 อัตรา

ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
2) อายุ 18 ปีขึ้นไป

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (หลังเก่า) ชั้น 3 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043-511-280 ตั้งแต่วันที่ 9 – 17 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น

error: กรุณาอย่าก็อป