สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
2) อายุ 18 ปีขึ้นไป

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โทร.0-3677-0130 ตั้งแต่วันที่ 4 – 12 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ