สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 14 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. https://forms.gle/EUQ1hqPE5FcGVeXEA (สามารถสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่ง และครั้งเดียวเท่านั้น)

error: กรุณาอย่าก็อป