สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 7 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ระบบรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ปิดทำการเวลา 16.30 นาฬิกา โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน เปิดเว็บไซต์กรมคุมประพฤติ https://www.probation.go.th > เลือก หัวข้อ“สมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ” หรือ สมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา อาคาร ศาลากลางจังหวัดสงขลา(หลังเก่า) ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 074 321169-70 ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ในวันเวลาราชการระหว่างเวลา 08.30 นาฬิกา ถึงเวลา 16.30 นาฬิกว โดยผู้สมัครต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางเฝ้าระวัง ป้องกันและ ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

error: กรุณาอย่าก็อป