สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 6 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ระบบรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ปิดทำการเวลา 16.30 นาฬิกา โดยให้ดำเนินการ ตามขั้นตอนที่ https://www.probation.go.th > เลือก หัวข้อ “สมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ” หรือ สมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงาน คุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์กรมคุมประพฤติ https://www.probation.go.th “ข่าวประชาสัมพันธ์สมัครงาน/รับโอน/สมัครงาน รับโอนส่วนกลาง/สมัคร งาน รับโอนส่วนภูมิภาค” และยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานคุม ประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี ที่อยู่ 702 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0-3721-1616 ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ในวันเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 นาฬิกา ถึงเวลา 16.30 นาฬิกา โดยผู้สมัครต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

error: กรุณาอย่าก็อป