สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหารทั่วไปสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา(หลังเก่า) ชั้น 1 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมรับสมัคร ตั้งแต่วันที่21 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

error: กรุณาอย่าก็อป