สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครสอบบรรจุ ข้าราชการตำรวจ จำนวน 96 อัตรา

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต โดยให้เข้าระบบอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.immigrationadmission.com โดยตรง (ห้ามผ่าน www.google.com) ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 โดยผู้สมัครสามารถเข้าระบบรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นวันที่ 25พฤศจิกายน 2563 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) จะเปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 น. โดยมีหน่วยที่รับผิดชอบดำเนินการ คือ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงาน ตรวจคนเข้าเมือง ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-287-2012

error: กรุณาอย่าก็อป