สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รับสมัครงาน 20 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

พนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 14-22 ตุลาคม 2563 >> คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร
1) นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท

พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 อัตรา รับสมัครวันที่ 21-28 ตุลาคม 2563 >> คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร
1) นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,960 บาท
2) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ค่าตอบแทน 15,960 บาท
3) เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,200 บาท
4) พนักงานบริการ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 7,590 บาท
5) ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1 อัตรา ค่าตอบแทน 7,590 บาท
6) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา ค่าตอบแทน 7,590 บาท

พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา รับสมัครวันที่ 21-28 ตุลาคม 2563 >> คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร
1) นักวิชาการสาธารณสุข (เวชสถิติ) 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,960 บาท
2) นายช่างเทคนิค 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,200 บาท
3) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 7,590 บาท
4) พนักงานบริการ 4 อัตรา ค่าตอบแทน 7,590 บาท

ลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา รับสมัครวันที่ 6-22 ตุลาคม 2563 >> คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร
1) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ อัตราค่าจ้างวันละ 300 บาท
2) พนักงานบริการ (เวรเปล) อัตราค่าจ้างวันละ 300 บาท
3) พนักงานบริการ (ทันตกรรม) อัตราค่าจ้างวันละ 300 บาท