ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (แบบ Paper & Pencil) ประจำปี 2564

📌 ในวันที่ 3 – 24 กุมภาพันธ์ 2564

👤 จำนวน 800,000 ที่นั่งสอบ!!

✅ อย่าลืม** อ่านรายละเอียดในประกาศรับสมัครสอบได้ที่

https://ocsc2.job.thai.com/

หัวข้อ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2564

ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (แบบ Paper & Pencil) ประจำปี 2564
ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (แบบ Paper & Pencil) ประจำปี 2564

error: กรุณาอย่าก็อป