สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 14 อัตรา

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
1) ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน 4 อัตรา
2) คีตศิลปินปฏิบัติงาน 2 อัตรา

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 – 15,800 บาท
1) นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมนาฏศิลป์) 7 อัตรา
2) นักวิชาการละครและดนตรีปฏิบัติการ 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เลขที่ 189 อาคารธานีนพรัตน์ ชั้น 16 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ

error: กรุณาอย่าก็อป