โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

1) ช่างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
2) พนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา
3) คนสวน จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 – 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องฝ่ายอำนวยการ อาคาร 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

error: กรุณาอย่าก็อป