โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.ยะลา รับสมัครพนักงานราชการครู 9 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
2) กลุ่มวิชาวัดและประเมินผลการศึกษา 1 อัตรา
3) กลุ่มวิชาภาษาไทย 1 อัตรา
4) กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
5) กลุ่มวิชาพลศึกษา 1 อัตรา
6) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
7) กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 1 อัตรา
8) กลุ่มวิชาเกษตรกรรม 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการให้ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ตั้งชั่วคราวภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา หมู่ 6 ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 ตุลาคม 2563