โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร รับสมัครงาน 15 อัตรา

พนักงานราชการครู 7 อัตรา / รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 – 25 ตุลาคม 2563
1) วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา
2) วิชาเอกศิลปศึกษา 1 อัตรา
3) วิชาเอกพลศึกษา 1 อัตรา
4) วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
5) วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
6) วิชาเอกนาฏศิลป์ หรือกลุ่มวิชานาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน

ลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา / รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 – 23 ตุลาคม 2563
1) คนงาน 2 อัตรา
2) ยาม 1 อัตรา
3) พี่เลี้ยงเด็กพิการ 5 อัตรา
ค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ (ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร)