โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จ.นครสวรรค์ รับสมัครพนักงานราชการครู 11 อัตรา

วิชาเอก

1) กิจกรรมบำบัด 1 อัตรา
2) ปฐมวัย (การปฐมวัยศึกษา / ปฐมวัยศึกษา / การศึกษาปฐมวัย) 1 อัตรา
3) การศึกษาพิเศษ 1 อัตรา
4) ภาษาไทย 1 อัตรา
5) วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา
6) สังคมศึกษา (สังคมศึกษา / การสอนสังคม) 1 อัตรา
7) พลศึกษา / วิทยาศาสตร์การกีฬา 1 อัตรา
8) การเงิน / การบัญชี 1 อัตรา
9) คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
10) สุขศึกษา (การสอนสุขศึกษา / สาธารณสุขศาสตร์) 1 อัตรา
11) อุตสาหกรรมศิลป์ / ช่างก่อสร้าง / ช่างเขียนแบบออกแบบ 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล ตั้งแต่วันที่ 21 – 30 ตุลาคม 2563 (เว้นวันหยุดราชการ)

error: กรุณาอย่าก็อป