โรงพยาบาลท่าวุ้ง จ.ลพบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา ค่าตอบแทน วันละ 320 บาท
2) พนักงานเปล 1 อัตรา ค่าตอบแทน วันละ 320 บาท
3) พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 15,700 บาท
4) ผู้ช่วยพยาบาล 2 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 8,200 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร กรอกและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 โรงพยาบาลท่าวุ้ง ในวันและเวลาราชการ
ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 – 18 ธันวาคม 2563
ตำแหน่ง พนักงานเปล ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 – 18 ธันวาคม 2563
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 – 31 มีนาคม 2564

เปิดอ่าน 97 ครั้ง : หางานราชการ

error: กรุณาอย่าก็อป