โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 40 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

  1. พยาบาลวิชาชีพ 22 อัตรา
  2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 18 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร (ต้องแต่งกายสุภาพ) ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลา ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2563 ในวันเวลาราชการ