โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 22 อัตรา

ประกาศฉบับที่ 1 (ตำแหน่ง 1-7)

ประกาศฉบับที่ 2 (ตำแหน่ง 8-9)

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา
2) นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา
3) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
4) เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
5) เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
6) พนักงานบัตรรายงานโรค 1 อัตรา
7) พนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา
8) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 13 อัตรา
9) พนักงานรับโทรศัพท์ 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 11 – 29 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

error: กรุณาอย่าก็อป