โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 18 ตำแหน่ง 39 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา จ้างวันละ 810 บาท
2) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา จ้างวันละ 700 บาท
3) นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา จ้างวันละ 700 บาท
4) นักวิชาการสาธารณสุข (เวชสถิติ) 1 อัตรา จ้างวันละ 500 บาท
5) นายช่างโยธา 1 อัตรา จ้างวันละ 380 บาท
6) ผู้ช่วยพยาบาล 4 อัตรา จ้างวันละ 330 บาท
7) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 7 อัตรา จ้างวันละ 310 บาท
8) พนักงานธุรการ 1 อัตรา จ้างวันละ 310 บาท
9) พนักงานพัสดุ 1 อัตรา จ้างวันละ 310 บาท
10) พนักงานประจำห้องยา 4 อัตรา จ้างวันละ 310 บาท
11) พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา จ้างวันละ 310 บาท
12) พนักงานประกอบอาหาร เพื่อขึ้นบัญชี จ้างวันละ 310 บาท
13) พนักงานบริการ (รักษาความปลอดภัย) 2 อัตรา จ้างวันละ 310 บาท
14) พนักงานบริการ (ทำความสะอาดศูนย์แพทย์ฯ) 1 อัตรา จ้างวันละ 310 บาท
15) พนักงานบริการ (ทำความสะอาด รพ.) 6 อัตรา จ้างวันละ 310 บาท
16) พนักงานบริการ (พนักงานทั่วไป) 4 อัตรา จ้างวันละ 310 บาท
17) พนักงานบริการ (คนสวน) 2 อัตรา จ้างวันละ 310 บาท
18) พนักงานเปล 1 อัตรา จ้างวันละ 310 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอทราบรายละเอียด และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงาน ทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ ชั้น 6 โทร 043-518-200 ต่อ 7659, 7669 หรือ www.reh.go.th หัวข้อข่าวประกาศรับสมัครงาน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน ถึง 4 ธันวาคม 2563 ในเวลาราชการ