โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 12 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) พยาบาล จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท
2) พนักงานคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท
3) พนักงานเทคนิค ชั้น 4 ( รังสีเทคนิค ) จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท
4) พนักงานเทคนิค ชั้น 4 (นักสถิติ ) จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท
5) พนักงานโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท
6) พนักงานนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท
7) พนักงานนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท
8) พนักงานเทคนิคเภสัช จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 9,300 บาท
9) พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 7,300 บาท
10) พนักงานซักรีด จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 7,300 บาท
11) พนักงานบริการเวชบริภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 7,300 บาท
12) พนักงานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 7,300 บาท

กำหนดการรับสมัคร

รับและยื่นใบสมัคร ได้ที่ห้องธุรการและกำลังพล โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ตั้งแต่วันที่ 16 – 27 พฤศจิกายน 2563 (ในเวลาราชการ )