โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ จ.ปราจีนบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) พนักงานช่วยการพยาบาล 5 อัตรา
2) พนักงานบริการเวชบริภัณฑ์ 3 อัตรา
3) พนักงานสูทกรรม 2 อัตรา
4) พนักงานบริการ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6 – 18 พฤศจิกายน 2563 ในเวลาราชการ (08.30 – 16.30 )

ผู้ใดมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับราชการในตำแหน่งดังกล่าว ให้สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ ฝ่ายธุรการและกำลังพล รพ.ค่ายจักรพงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 037-211-591 ต่อ 131

โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ จ.ปราจีนบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา
โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ จ.ปราจีนบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา