โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 53 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) พยาบาลวิชาชีพ 33 อัตรา ค่าจ้างวันละ 650 บาท
2) ผู้ช่วยพยาบาล 5 อัตรา ค่าจ้างวันละ 360 บาท
3) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 15 อัตรา ค่าจ้างวันละ 330 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ในระหว่างวันที่ 1 – 9 กุมภาพันธ์ 2564 เว้นวันหยุดราชการและช่วงพักกลางวัน

error: กรุณาอย่าก็อป