โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี รับสมัครสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 16 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ

1) นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,300 บาท
2) เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,200 บาท
3) พนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 7,590 บาท
4) พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 7 อัตรา ค่าตอบแทน 7,590 บาท
5) พนักงานเปล จำนวน 6 อัตรา ค่าตอบแทน 7,590 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงาน ทรัพยากรบุคคลกลุ่มอำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช (ชั้น 4 อาคารอำนวยการ) ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2564 – 2 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ

error: กรุณาอย่าก็อป