สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 34 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

1) นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา
2) เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 3 อัตรา
3) เจ้าพนักงานเวชสถิติ 2 อัตรา
4) นายช่างเทคนิค 3 อัตรา
5) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 7 อัตรา
6) พนักงานเปล 1 อัตรา
7) พนักงานบริการ 8 อัตรา
8) พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
9) พนักงานประกอบอาหาร 1 อัตรา
10) พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 2 อัตรา
11) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
12) พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 1 อัตรา
13) เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
14) เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

error: กรุณาอย่าก็อป