เทศบาลนครระยอง รับสมัครพนักงานจ้าง 9 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ
1) ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
2) พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนรวมค่าครองชีพเดือนละ 11,400 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป
1) คนงาน (งานรักษาความสะอาด) 6 อัตรา อัตราค่าตอบแทนรวมค่าครองชีพเดือนละ 10,000 บาท
2) คนงาน (งานส่งเสริมการท่องเที่ยว) 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนรวมค่าครองชีพเดือนละ 10,000 บาท

การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์สมัครเป็นพนักงานจ้าง สามารถติดต่อขอใบสมัครได้ที่ งานบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครระยอง และให้ยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ตั้งแต่วันที่ 15 – 23 กุมภาพันธ์ 2564 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 038-620-111 ต่อ 203

error: กรุณาอย่าก็อป