โรงพยาบาลรัตภูมิ จ.สงขลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

1) นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา ค่าจ้าง 16,000 บาท/เดือน
2) เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 1 อัตรา ค่าจ้าง 12,000 บาท/เดือน
3) พนักงานทั่วไป (หน่วยจ่ายกลาง) 1 อัตรา ค่าจ้าง 8,000 บาท/เดือน
4) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ทันตกรรม) 1 อัตรา ค่าจ้าง 8,000 บาท/เดือน
5) พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา ค่าจ้าง 8,000 บาท/เดือน

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 โรงพยาบาลรัตภูมิ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

error: กรุณาอย่าก็อป