ศูนย์การกำลังสำรอง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการ 9 อัตรา

ศูนย์การกำลังสำรอง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก
1) พลขับ (เพศชาย) จำนวน 5 อัตรา
2) นายสิบคลัง (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
3) เสมียน (เพศชาย) จำนวน 2 อัตรา
4) เสมียน (เพศหญิง) จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัครสอบคักเลือก

ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 17 มีนาคม 2564 และรับสมัครวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 15.00 นาฬิกา ในเวลาราชการ ณ แผนกจัดการ กองกำลังพล ศูนย์การกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 150 บาท

error: กรุณาอย่าก็อป