วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี รับสมัครครูอัตราจ้าง 12 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

1) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า จำนวน 3 อัตรา
2) สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 อัตรา
3) สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) จำนวน 1 อัตรา
4) สาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน 1 อัตรา
5) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน จำนวน 1 อัตรา
6) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
7) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

ผู้ที่มีความประสงค์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) สามารถติดต่อยื่น ใบสมัครได้ที่งานบุคลากร อาคาร 1 ชั้น 1 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 7- 11 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

error: กรุณาอย่าก็อป