สสจ.พัทลุง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

ผู้สมัครสอบจะต้องสมัครแบบออนไลน์ โดยเข้าเว็บไซต์ http://www.ptho.moph.go.th หัวข้อ “รับสมัครพนักงานราชการ” แล้วกรอกข้อมูลเพื่อตรวจสอบสิทธิการสมัครสอบ เมื่อยืนยันการ ลงทะเบียนสมัครสอบแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่ วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ถึง วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น.

error: กรุณาอย่าก็อป