สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 8 อัตรา

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

1) โรงพยาบาลวังชิ้น จำนวน 1 อัตรา
2) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง จำนวน 3 อัตรา
3) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลอง จำนวน 2 อัตรา
4) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสอง จำนวน 2 อัตรา

กำหนดการ วิธีการรับสมัคร สถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ หน้าเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุข: https://pro.moph.go.th หรือเว็บไซต์กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุข: https://web2.pro.moph.go.th/hr กรอกรายละเอียดในใบสมัครและ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขเบอร์โทร 054-511-145 ต่อ 102 ระยะเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 – 11 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 8 อัตรา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 8 อัตรา

error: กรุณาอย่าก็อป