องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครพนักงานจ้าง 6 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

1) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 2 อัตรา สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ค่าตอบแทน 15,000 บาท
2) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 อัตรา สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ค่าตอบแทน 11,400 บาท
3) ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา สังกัดโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ค่าตอบแทน 15,000 บาท
4) คนสวน 1 อัตรา สังกัดโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ค่าตอบแทน 11,000 บาท

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสามารถรับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง อาคาร 2 (ตึกใหม่) ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ถนนพิษณุโลก – หล่มสัก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 8 – 16 มีนาคม 2564 ในวันเวลาราชการ โทรศัพท์ 055-987-718 ถึง 20 ต่อ 428

error: กรุณาอย่าก็อป