โรงพยาบาลปากช่องนานา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 33 อัตรา

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถยื่นเอกสารใบสมัครด้วยตนเอง หรือ ทาง MAIL PAKCHONG4416@gmail.com หรือ ทางไปรษณีย์ ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 ถึงวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคาร 100ปี สธ. โรงพยาบาลปากช่องนานา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0 44 313 870 ต่อ 404, 505 (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ QR CODE ข้างล่าง)

error: กรุณาอย่าก็อป