โรงพยาบาลปากช่องนานา จ.นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 25 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

1) นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 680 บาท
2) เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 530 บาท
3) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 680 บาท
4) นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 680 บาท
5) พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา ค่าจ้างวันละ 680 บาท
6) ผู้ช่วยพยาบาล 3 อัตรา ค่าจ้างวันละ 380 บาท
7) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล) 6 อัตรา ค่าจ้างวันละ 320 บาท
8) พนักงานเปล 4 อัตรา ค่าจ้างวันละ 320 บาท
9) พนักงานบริการ (ความสะอาด) 4 อัตรา ค่าจ้างวันละ 320 บาท
10) พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 320 บาท
11) พนักงานธุรการ 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 320 บาท

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สธ. โรงพยาบาลปากช่องนานา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

error: กรุณาอย่าก็อป