โรงพยาบาลปากช่องนานา ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 25 อัตรา

คลิ๊กอ่านประกาศฉบับเดิม

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

1) นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
2) เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา
3) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
4) นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
5) พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา
6) ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 3 อัตรา
7) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล) จำนวน 6 อัตรา
8) พนักงานเปล จำนวน 4 อัตรา
9) พนักงานบริการ (ความสะอาด) จำนวน 4 อัตรา
10) พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
11) พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจและประสงค์จะยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือทาง MAIL PAKCHONG4416@gmail.com หรือทางไปรษณีย์ (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ QR CODE ) เพื่อให้ได้จำนวนผู้สมัครเพียงพอต่อการคัดเลือก โรงพยาบาลปากช่องนานา จึงขอขยายเวลารับสมัครบุคคล ตำแหน่งดังกล่าว ตั้งแต่วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 ในวันและ เวลาราชการ โรงพยาบาลปากช่องนานา จะประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 6 อาคาร 100ปี สธ. โรงพยาบาลปากช่องนานาและทางเว็บไซต์ http://www.pnnh.go.th

error: กรุณาอย่าก็อป