กศจ.ประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ประจำปี 2564 จำนวน 214 อัตรา

1) คณิตศาสตร์ 32 อัตรา
2) ภาษาไทย 33 อัตรา
3) ภาษาอังกฤษ 34 อัตรา
4) ภาษาจีน 2 อัตรา
5) ภาษาพม่า 1 อัตรา
6) วิทยาศาสตร์ 19 อัตรา
7) ฟิสิกส์ 3 อัตรา
8) เคมี 2 อัตรา
9) สังคมศึกษา 15 อัตรา
10) ภูมิศาสตร์ 1 อัตรา
11) พลศึกษา 5 อัตรา
12) ดนตรีไทย 7 อัตรา
13) ดนตรีสากล 2 อัตรา
14) นาฏศิลป์ 2 อัตรา
15) ศิลปะ/ศิลปศึกษา 3 อัตรา
16) คอมพิวเตอร์ 4 อัตรา
17) เกษตรกรรม 1 อัตรา
18) คหกรรม 3 อัตรา
19) ประถมศึกษา 2 อัตรา
20) ปฐมวัย 38 อัตรา
21) แนะแนว 3 อัตรา
22) บรรณารักษ์ 1 อัตรา
23) การเงิน/การบัญชี 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ได้เพียงทางเดียว เท่านั้น ระหว่างวันศุกร์ที่ 4 – วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้น วันหยุดราชการ) ยกเว้นวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 ระบบจะปิดรับสมัคร เวลา 16.30 น) โดยสมัครทางเว็บไซต์ https://obec64.thaijobjob.com หัวข้อ “สมัครสอบ”

error: กรุณาอย่าก็อป