โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 60 คน

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) พนักงานห้องปฏิบัติการ (ระดับสนับสนุน 4) 3 คน ค่าจ้าง 15,000 บาท
2) นักจิตวิทยา กองอายุกรรม 1 คน ค่าจ้าง 15,000 บาท
3) นักจิตวิทยา กองกุมารเวชกรรม 1 คน ค่าจ้าง 15,000 บาท
4) นักกายภาพบำบัด 2 คน ค่าจ้าง 15,000 บาท
5) พนักงานสถิติ (ระดับสนับสนุน 3) แผนกทะเบียนเวชสถิติ กองบริการ 1 คน ค่าจ้าง 15,000 บาท
6) พนักงานสถิติ (ระดับสนับสนุน 3) กองอำนวยการ 1 คน ค่าจ้าง 15,000 บาท
7) พนักงานธุรการ (ระดับสนับสนุน 3) 1 คน ค่าจ้าง 15,000 บาท
8) พนักงานสถิติ (ระดับสนับสนุน 3) กองอำนวยการ 1 คน ค่าจ้าง 15,000 บาท
9) พนักงานห้องปฏิบัติการ (ระดับสนับสนุน 4) กองจักษุกรรม 1 คน ค่าจ้าง 15,000 บาท
10) พนักงานจัดทำข้อมูล ประมวลผล (ระดับสนับสนุน 2) 2 คน ค่าจ้าง 11,500 บาท
11) ช่างซ่อมเครื่องทำความเย็น (ระดับช่าง 2) 1 คน ค่าจ้าง 11,500 บาท
12) ช่างปรับซ่อมครุภัณฑ์ ประจำสำนักงาน (ระดับช่าง 3) 2 คน ค่าจ้าง 11,500 บาท
13) พนักงานธุรการ (ระดับสนับสนุน 1) 14 คน ค่าจ้าง 9,400 บาท + เงินเพิ่มการครองชีพ 1,000 บาท
14) พนักงานการเงินและบัญชี (ระดับสนับสนุน 1) 1 คน ค่าจ้าง 9,400 บาท + เงินเพิ่มการครองชีพ 1,000 บาท
15) ช่างไฟฟ้า (ระดับช่าง 1) ฝ่ายช่างโยธา แผนกส่งกำลัง 1 คน ค่าจ้าง 9,400 บาท + เงินเพิ่มการครองชีพ 1,000 บาท
16) ช่างปรับซ่อมครุภัณฑ์ ประจำสำนักงาน (ระดับช่าง 2) 1 คน ค่าจ้าง 9,400 บาท + เงินเพิ่มการครองชีพ 1,000 บาท
17) พนักงานบริการ (ระดับบริการ 1) 12 คน ค่าจ้าง 8,690 บาท + เงินเพิ่มการครองชีพ 1,310 บาท
18) พนักงานธุรการ (ระดับสนับสนุน 1) 18 คน ค่าจ้าง 8,690 บาท + เงินเพิ่มการครองชีพ 1,310 บาท
19) พนักงานรักษาความปลอดภัย (ระดับบริการ 1) 4 คน ค่าจ้าง 8,690 บาท + เงินเพิ่มการครองชีพ 1,310 บาท

สถานที่รับสมัคร

สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 5 – 13 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณหน้าห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้า ฯ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ โทร 02-534-7234 ในและเวลาราชการ

error: กรุณาอย่าก็อป