โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

1) นายช่างเทคนิค (ช่างเชื่อม 1), (ช่างก่อสร้าง 2) จำนวน 3 อัตรา
2) พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา
3) พนักงานผ่าและรักษาศพ จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม ตั้งแต่วันที่ 2 – 22 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

error: กรุณาอย่าก็อป