สำนักงาน กศน. จังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครจ้างเหมาบริการ 6 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

1) ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 2 อัตรา (กศน.อำเภอบึงสามพัน, กศน.อำเภอวิเชียรบุรี)
2) บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา (กศน.อำเภอเขาค้อ)
3) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 3 อัตรา (กศน.อำเภอเมืองเพชรบูรณ์, กศน.อำเภอวิเชียรบุรี)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์ งานพัสดุ เลขที่ 325 ถนน สามัคคีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 ในระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2564 เว้นวันหยุดราชการ

error: กรุณาอย่าก็อป