โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1) นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 480 บาท
2) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 354 บาท
3) พนักงานช่วยการพยาบาล 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 320 บาท
4) พนักงานประจำตึก 2 อัตรา ค่าจ้างวันละ 320 บาท
5) พนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 320 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

สมัครได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ วันที่ 5 – 18 มีนาคม 2564

error: กรุณาอย่าก็อป