คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล 12 อัตรา

ค่าตอบแทน 11,280 บาท + ค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท + เงินเพิ่มพิเศษคณะแพทยศาสตร์ เดือนละ 1,000 บาท + ค่าตอบแทนล่วงเวลา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
หรือ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
หรือ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2) เป็นผู้สำเร็จการอบรมตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ

กำหนดวันยื่นใบสมัครสอบ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจโปรดสอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครสอบ ได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ โทร 055-967-939 และทาง www.med.nu.ac.th

เปิดอ่าน 80 ครั้ง : หางานราชการ

error: กรุณาอย่าก็อป