โรงเรียนพรเจริญวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 8 อัตรา

สาขาวิชาเอก

1) ภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
2) ภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา
3) ทัศนศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
4) คณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
5) ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
6) ดนตรีพื้นเมือง จำนวน 1 อัตรา
7) พลศึกษา จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ตั้งแต่วันที่ 7 – 13 พฤษภาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

โรงเรียนพรเจริญวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 8 อัตรา
โรงเรียนพรเจริญวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 8 อัตรา

error: กรุณาอย่าก็อป