โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

1) พนักงานบริการ (ทำความสะอาด) จำนวน 2 อัตรา (เพศชาย 1 อัตรา เพศหญิง 1 อัตรา)
2) เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
3) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
4) พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อยโดยขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 2 – 9 เมษายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

error: กรุณาอย่าก็อป