มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 10 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครทางออนไลน์ โดยสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อ ดาวโหลดใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานประกอบการรับสมัคร ทางอีเมล research@mail.pbru.ac.th รับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

error: กรุณาอย่าก็อป