กศจ.เพชรบุรี รับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ประจำปี 2564 จำนวน 54 อัตรา

 1. คณิตศาสตร์ จำนวน 8 อัตรา
 2. ภาษาไทย จำนวน 8 อัตรา
 3. ภาษาอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา
 4. ภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
 5. ภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา
 6. วิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 2อัตรา
 7. เคมี จำนวน 3 อัตรา
 8. สังคมศึกษา จำนวน 2 อัตรา
 9. พลศึกษา จำนวน 2 อัตรา
 10. ดนตรีศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 11. ดนตรีสากล จำนวน 2 อัตรา
 12. อุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 3 อัตรา
 13. คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา
 14. เกษตรกรรม จำนวน 3 อัตรา
 15. คหกรรมศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา
 16. การประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 17. การศึกษาปฐมวัย จำนวน 6 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ได้เพียงทางเดียวเท่านั้น ระหว่างวันที่ 4 – 10 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ยกเว้นวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ระบบจะปิดรับสมัคร เวลา 16.30 น. โดยสมัครทางเว็บไซต์ https://obec64.thaijobjob.com หัวข้อ “สมัครสอบ”

error: กรุณาอย่าก็อป