โรงพยาบาลปทุมรัตต์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอ และยื่นในสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ทุกวันใน เวลาราชการ

error: กรุณาอย่าก็อป