สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 13 อัตรา

1) เจ้าหน้าที่บันทึกและจัดเก็บข้อมูล 10 อัตรา ค่าตอบแทน 9,400 บาท
2) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 3 อัตรา ค่าตอบแทน 9,400 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครได้ ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2564 เว้นวันหยุดราชการ ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารงานกลาง ชั้น 2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 02-242-5900 ต่อ 5211 – 14 หรือทาง www.parliament.go.th/ หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” โดยสามารถ Download ใบสมัครเพื่อกรอก และยื่นใบสมัคร ตามสถานที่รับสมัครข้างต้น

error: กรุณาอย่าก็อป